Nu kan borgere stille forslag til byrådet

16. april 2018

Har du en god idé, der kan bidrage til at udvikle Halsnæs Kommune eller en vigtig debat, du ønsker at rejse? Så er der nu mulighed for at få den ført ud i livet.

Byrådet

Fremadrettet vil du som borger nemlig have mulighed for at få et emne eller et konkret forslag drøftet af byrådet. 

På kommunens hjemmeside www.halsnaes.dk kan du fra i dag få lagt dit forslag ud. Det er også muligt at støtte op om andres forslag. For at kunne stille eller støtte et forslag, skal du have stemmeret til kommunalvalg i Halsnæs Kommune.
 
For at sikre at forslaget har relevans for en større gruppe af borgerne, skal et forslag opnå 750 underskrifter, før det vil blive drøftet af byrådet. Byrådet tager efterfølgende stilling til den videre behandling af forslaget, herunder om der skal stemmes om forslaget ved et byrådsmøde.
 
Forslagene skal endvidere ligge inden for rammen af de opgaver, som kommunen varetager.
 
Muligheden for borgerdrevne forslag blev vedtaget af det daværende byråd i juni 2017. Herefter har administrationen afklaret de juridiske rammer og tekniske løsninger for ordningen.
 
For borgmester Steffen Jensen ligger ordningen i fin forlængelse af byrådets ønske om mere borgerinddragelse, og han håber samtidig, at ordningen vil blive brugt flittigt:
 
"Som kommune er vi til for borgerne. Derfor er det også vigtigt, at vi inddrager borgerne og ikke mindst er lydhøre over for deres forslag. Grundlæggende har vi et fælles ønske og en fælles opgave med at sikre udviklingen af vores kommune og med at gøre Halsnæs til et endnu bedre sted at bo og leve. Og vi ved, at der ude i lokalsamfundet spirer en masse gode idéer. De idéer vil vi naturligvis gerne have indblik i og behandle seriøst," udtaler Steffen Jensen.
 
Ordningen skal supplere de muligheder, der allerede er i dag for at involvere sig og give sin mening til kende. Blandt andet via høringsprocesser, dialogmøder og borgermøder.
 
Du kan læse mere om, hvordan du konkret opretter og stemmer på forslag på kommunens hjemmeside www.halsnaes.dk.
 
Fakta

  • På kommunens hjemmeside kan du oprette dit forslag, ved at udfylde formularen på siden. Ligger forslaget inden for rammerne for borgerdrevne forslag, vil det efterfølgende blive lagt på kommunens hjemmeside.
  • Opnår et forslag 750 stemmer vil forslaget blive drøftet af byrådet.
  • Et forslag kan kun blive drøftet, hvis Byrådet ikke tidligere har truffet beslutning om det.
  • Du kan støtte andres forslag ved at skrive dit navn og kontaktoplysninger under det forslag, du vil støtte.
  • For at stille forslag eller støtte andres forslag skal du have stemmeret til kommunalvalg i Halsnæs Kommune.
  • Der vil blive foretaget regelmæssige tjek af navne og adresser for at sikre, at det kun er borgere med stemmeret i Halsnæs Kommune, der opretter og stemmer på forslag.