Kaffe med Udsigt til ny nationalpark

18. maj 2018

Halsnæs Kommune gentager succesen med aftenvandringer den sidste torsdag i måneden fra maj til august med sæsonstart den 31. maj 2018 til Kappelhøjkilen og Kongernes Nordsjælland. Den første tur er også en del af fejringen af den nye nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Kappelhøj og Kongernes Nordsjælland - luftfoto
Så tag med, når turene henover sommeren besøger flere storslåede landskaber og naturområder - og hør, hvad der gør disse områder til noget ganske særligt. Turene slutter som altid med en kop kaffe på et af kommunens mange udsigtspunkter. 

Halsnæs Kommune er et attraktivt sted at bo og besøge. Der er spændende natur og storslåede landskaber med udsigt til hav, sø og fjord i hele kommunen. Derfor tilbyder Halsnæs Kommune aftenvandringer guidet af naturmedarbejdere, der kan fortælle om stedernes historie, natur- og landskabspleje. Som altid bliver der naturligvis serveret kaffe og te til de store udsigter.

Alle ture foregår i mere eller mindre kuperet terræn, så fornuftigt fodtøj er en rigtig god idé. 

Program for Kaffe med Udsigt 2018

31. maj - Kappelhøj, Maglehøj og Kongernes Nordsjælland  
Formand for Udvalget for Miljø og Plan, Anja Rosengreen, byder velkommen og holder en kort tale om den nye nationalpark og Kaffe med Udsigt. Naturmedarbejdere fra Halsnæs Kommune vil her fortælle om landskabshistorien. Om bakkernes imponerende højde og horisontale den udsigt, tæt på Roskilde Fjord og direkte i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. 

Vi fortæller om områdets historie og fredningen, og drøfter også kommunens ’reetablering’ af overdrev samt stiftelsen af et kogræsserlaug på arealerne.

Turen slutter på toppen af Maglehøj, hvor vi ser ud over og snakker om Arresø og Arrenæs, og landskabsplanerne for halvøen.

Mødested: Parkering ved Frederiksværk Svømmehal 
Tid: Torsdag den 31. maj 2018 kl. 19.00-21.00  


28. juni - Vinderød Skov og Dybendal 
Naturmedarbejdere fra Halsnæs Kommune vil fortælle om planerne for området. Her skal foretages lysning af de kommunale - nu delvist skovbevoksede - arealer i samarbejde med Skovskolen. 

Her findes endnu også fine vandhuller med en artsrig fauna. Hvordan kan et meget bynært område plejes til gavn for naturen og de rekreative interesser? 

Mødested: Vinderød Skov overfor Birkedalsvej. 
Tid: Torsdag den 28. juni 2018 kl. 19.00-21.00 


26. juli - De ferske strandenge ved Gråstenvej  
Naturmedarbejdere fra Halsnæs Kommune vil fortælle om kommunens arbejde i området. 

Her har kommunen de seneste tre år foretaget indhegning og skånsom afgræsning af de fem-seks hektar store arealer. Hvad er landskabshistorien og dyrkningshistorien her? Hvordan forudser kommunen, at området udvikler sig? Hør lidt om Blå Flag, Kattegats kyst-erosion og ikke mindst om tudsen, der ligner en camouflagefarvet kampvogn - men som til trods for det drabelige udseende i dag er meget sjælden over hele Europa. 

Mødested: P-pladsen ved Gråstenvej 
Tid: Torsdag den 26. juli 2018 kl. 19.00-21.00 


30. august - Høje Lindebjerg
Kampen mod rosen fra Vietnam og gyldenrisen fra Canada - samt plejen af de danske kobjælder, hedelyng og mjødurter.  

Naturmedarbejdere fra Halsnæs Kommune vil fortælle om naturpleje og mere til i det lille, men højtbeliggende naturområde Høje Lindebjerg, der blev fredet tilbage i 1940’erne. Hvad var sigtet med fredningen - og hvad er siden sket? 

Se den mere artige flora i området, og hør mere om den kommunale naturpleje her, en pleje der de seneste tre år er intensiveret ved hjælp af særlige fåreracers hjælp. Måske er der også udsigt til Hesselø og Kattegat.

Mødested: Bjergstien, 3370 Melby  
Tid: Torsdag den 30. august 2018 kl. 19.00-21.00