Forskøn dit Halsnæs med gode ideer

9. maj 2018

Alle i Halsnæs Kommune opfordres til at komme med forslag og søge om støtte til forskønnende tiltag fra den såkaldte ”Pæn Kommune”-pulje. Byrådet har netop øremærket 200.000 kroner af puljemidlerne til gode forskønnelsesidéer på de kommunale arealer, og puljen kan nu søges til og med den 27. maj.

Foto af stander med kort over Halsnæs Kommune
Formålet med Pæn Kommune-puljen er at støtte lokale initiativer, som kan give et løft i det enkelte lokalsamfund, og dermed bidrage til at styrke stedets identitet og fysiske rammer.  

Andre år er der for eksempel givet støtte til byrumsinventar, bænke og borde i rekreative områder og informationstavler flere steder i kommunen. 

Sådan ansøger du

Du ansøger ved at sende dit forslag på e-mail til mail@halsnaes.dk – skriv ”Pæn Kommune” i emnefeltet. 

For at dit forslag kan komme i betragtning, er kravene, at tiltaget skal have en varig karakter, ikke må kræve hyppig vedligeholdelse, og at kommunen selv kan udføre arbejdet.

Frist for ansøgning er den 27. maj 2018.

En million til forskønnelse

Byrådet har i år afsat i alt en million kroner til forskelige forskønnelsesprojekter, der skal gøre Halsnæs til en pænere kommune. Heraf er de 200.000 kroner afsat til den pulje, som borgerne nu kan komme med forslag og ønsker til.

De øvrige 800.000 kroner er afsat til konkrete projekter. Der er afsat midler til Mellemrummet i Hundested, Krudtværksområdet i Frederiksværk, flisebelægning ved Ølsted Station, bænkeborde i Kappelhøjkilen, støtte til frivillig affaldsindsamling samt frigravning af varden ved Knud Rasmussens Hus.