Bliv plejefamilie – kom til infomøde

9. maj 2018

Halsnæs Kommune søger fortsat nye plejefamilier, og inviterer i den forbindelse alle interesserede til informationsaften torsdag den 17. maj 2018 kl. 17 på Halsnæs Rådhus.

Foto af skilt ved Familiehuset
Familieplejen i Halsnæs Kommune søger kvalificerede plejefamilier, som har tid, lyst og overskud til den vigtige opgave at tage sig af børn og unge, som for en tid skal anbringes uden for eget hjem, og har brug for en hverdag med tryghed, omsorg og sikre opvækstvilkår i en almindelig familie.
  
For Halsnæs Kommune er det vigtigt at børn vokser op i trygge og omsorgsfulde rammer. Da det desværre ikke er alle børn og unge, der trives i eget hjem, har kommunen derfor fortsat brug for plejefamilier, der er parate til at gøre en forskel for et barn eller et ungt menneske. 

På informationsmødet vil familieplejekonsulenter, repræsentanter fra Det Sociale Tilsyn, Familieafdelingen og en nuværende plejefamilie fortælle om opgaven, og der bliver rig mulighed for at stille spørgsmål og gå i dialog med hinanden.

Flere plejefamilier er oppe i årene

Halsnæs Kommune ønsker i højere grad at anbringe børn hos plejefamilier, fremfor på en institution, for at give de udsatte og sårbare børn en opvækst, der ligner en almindelig familieopvækst så meget som muligt.

Men samtidig står kommunerne over for den udfordring, at flere af de dygtige og erfarne plejefamilier efterhånden er ved at nå pensionsalderen, så derfor er der hårdt brug for at få nye, kvalificerede plejefamilier på banen. Både familier, der har erfaring med arbejdet med børn, og yngre familier, der kan modtage yngre børn i pleje.

At være plejefamilie, og tage et barn eller et ungt menneske til sig, kan være et hårdt arbejde, men det kaster også en masse gode og positive oplevelser af sig.

Skabe sammenhæng i barnets hverdag

Som plejefamilie får man et vederlag og udgifter i forbindelse med opgaven dækket af kommunen, men der følger også nogle forpligtelser med opgaven. Man skal være klar til at samarbejde både med barnets biologiske forældre, og med kommunen, dagtilbud, skoler – kort sagt alle de dele af barnets liv, hvor der skal skabes sammenhæng på tværs i barnets hverdag.

Hør nærmere til informationsaftenen torsdag den 17. maj 2018 kl. 17-19.15 på Halsnæs Rådhus, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk. 

Tilmeldingsfrist fredag den 11. maj

Tilmelding skal ske til Bastian Kern på e-mail baske@halsnaes.dk - senest fredag den 11. maj kl. 12.

Hvis du har spørgsmål til opgaven som plejefamilie, er du velkommen til at kontakte anbringelseskonsulentteamet i Halsnæs Kommune ved: 

Mette Greve Bech på telefon 24 66 34 76
Bitten Andreasen på telefon 20 89 47 56
Bastian Kern på telefon 51 67 55 74