Forbud mod afbrænding i Halsnæs

5. juni 2018

Frederiksborg Brand & Redning indfører forbud mod afbrænding i Halsnæs, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gribskov og Hillerød kommuner. Forbuddet er begrundet i den langvarige tørke og gælder fra tirsdag den 5. juni 2018 og indtil videre.

Bål

Forbuddet gælder afbrænding i det fri, afbrænding af bål, anvendelse af ukrudtsbrændere samt anvendelse af grill i naturen. Forbuddet gælder dog ikke anvendelse af grill i private haver, hvor grillen er placeret på fliser eller lignende.

Frederiksborg Brand & Redning følger situationen og ophæver forbuddet hurtigst muligt. Ophævelse af forbuddet vil blive informeret på Frederiksborg Brand & Rednings hjemmeside www.fbbr.dk  og på de seks kommuners hjemmesider.

Forbuddet er udstedt efter § 5 i bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. Overtrædelse af forbuddet kan straffes med bøde efter § 17 i bekendtgørelsen.

Afbrændingsforbuddet er besluttet i tæt dialog med skovfogeden for Gribskov, Tisvilde Hegn og Asserbo Plantage, der oplyser skovbunden og skoven er meget tør, hvilket også fremgår af DMI’s tørkeindeks http://www.dmi.dk/vejr/maalinger/toerkeindeks/

"DMI forventer ikke regn den første uge, og med den friske vind observerer vi situationen tæt i samarbejde med Skov og Naturstyrelsen. Endvidere har vi omrokeret på vore frivillige ressourcer, ligesom vi ved en eventuel melding om brand i skovene vil sende en forstærket udrykning grundet den store brandrisiko," lyder det fra direktør i Frederiksborg Brand & Redning, Kim Lintrup.