Kaffe med Udsigt i Vinderød Skov

26. juni 2018

Årets anden aftenvandring med kaffe og udsigt går torsdag den 28. juni til Vinderød Skov og Dybendal i Frederiksværk.

Vinderød Skov
I den lune sommeraften vil naturmedarbejdere fra Halsnæs Kommune fortælle om planerne for området. Her er netop afsluttet lysning af de delvist skovbevoksede kommunale arealer i samarbejde med Skovskolen. 

I området findes endnu også fine vandhuller med en artsrig fauna, og på turen vil der blive fortalt om, hvordan et meget bynært område kan plejes til gavn for naturen og de rekreative interesser. 

Mødested: Vinderød Skov overfor Birkedalsvej, 3300 Frederiksværk. 

Tid: Torsdag den 28. juni 2018 kl. 19-21. 

Kaffe med Udsigt er blevet en tradition

Halsnæs Kommune er et attraktivt sted at bo og besøge. Der er spændende natur og storslåede landskaber med udsigt til hav, sø og fjord i hele kommunen. 

Derfor tilbyder Halsnæs Kommune i sommerhalvåret aftenvandringer guidet af naturmedarbejdere, der kan fortælle om stedernes historie samt natur- og landskabspleje. Turene er de senere år gået hen og blevet en stor succes med mange deltagere – også udenbys fra. Som altid bliver der naturligvis serveret kaffe og te til de store udsigter, som afslutter turene. 

Alle ture foregår i mere eller mindre kuperet terræn, så fornuftigt fodtøj er en rigtig god idé. 

Flere gange Kaffe med Udsigt

Sæsonen byder på to gange Kaffe med Udsigt mere, inden sommeren er ovre. Det bliver:

26. juli - De ferske strandenge ved Gråstenvej  
Her har kommunen de seneste tre år foretaget indhegning og skånsom afgræsning af de fem-seks hektar store arealer. Hvad er landskabshistorien og dyrkningshistorien her? Hvordan forudser kommunen, at området udvikler sig? Hør lidt om Blå Flag, Kattegats kyst-erosion og ikke mindst om tudsen, der ligner en camouflagefarvet kampvogn - men som til trods for det drabelige udseende i dag er meget sjælden over hele Europa. 
 
Mødested: P-pladsen ved Gråstenvej 
Tid: Torsdag den 26. juli 2018 kl. 19-21. 
 
30. august - Høje Lindebjerg
Kampen mod rosen fra Vietnam og gyldenrisen fra Canada - samt plejen af de danske kobjælder, hedelyng og mjødurter. Det lille, men højtbeliggende naturområde Høje Lindebjerg blev fredet tilbage i 1940'erne. Hvad var sigtet med fredningen - og hvad er siden sket? 
Se den mere artige flora i området, og hør mere om den kommunale naturpleje her, en pleje der de seneste tre år er intensiveret ved hjælp af særlige fåreracers hjælp. Måske er der også udsigt til Hesselø og Kattegat.
 
Mødested: Bjergstien, 3370 Melby  
Tid: Torsdag den 30. august 2018 kl. 19-21.