Forsøg med skumbad til ukrudt

29. juni 2018

Halsnæs Kommune afprøver i den kommende tid en ny og miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse på veje i udvalgte områder af kommunen i samarbejde med entreprenørvirksomheden NCC.

Kortudsnit - Kappelhøjvej

Strækningen på Kappelhøjvej, hvor den første afprøvning af ny metode til ukrudtsbekæmpelse med skum vil foregå den 3. juli.

Halsnæs Kommune afprøver i den kommende tid en ny og miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse på veje i udvalgte områder af kommunen i samarbejde med entreprenørvirksomheden NCC.

Hvis borgerne i Halsnæs Kommune inden længe bliver mødt af et mærkeligt syn af deres fortov, dækket af et dampende varmt lag skum, så er der ikke noget galt. Tværtimod.

Der er tale om en nyudviklet, pesticidfri metode til fjernelse af ukrudt, kaldet NCC Spuma, som nu vil blive afprøvet flere steder her i kommunen. Første afprøvning sker tirsdag den 3. juli, hvor NCC vil bekæmpe ukrudt på strækningen fra Kappelhøjvej 50 og mod rundkørslen ved Brederødvej (Se kortudsnit), og det vil foregå i begge sider af vejen. 

Langtidsholdbar metode

Metoden består af vand opvarmet til 95-98 grader, der spredes over den flade, som skal bekæmpes, hvorefter et lag skum isolerer og holder vandet varmt i op til fem minutter.

Den høje temperatur ødelægger ukrudtplantens celler, så planten dør eller svækkes. Også frø mister evnen til at spire, hvilket betyder, at der ved brug af denne metode vil gå væsentligt længere tid, inden der skal bekæmpes igen. Behandlingen vurderes til at holde i cirka 100 dage, så bekæmpelse kun er nødvendig tre gange årligt. Med de sædvanlige bekæmpelsesmetoder skal der bekæmpes op til 10 gange årligt.

Miljøneutral bekæmpelse

Metoden er miljøneutral, da det isolerende skum er baseret på majs og kokos, og er biologisk nedbrydeligt inden for et døgn. Skummet forsvinder i øvrigt efter få minutter, og i forhold til de gængse bekæmpelsesmetoder med gas og olie, reduceres CO2-udslippet med 80 procent. 

Samtidig er den langt mere effektiv - og også bedre for arbejdsmiljøet for de medarbejdere, der udfører arbejdet.

Ulempen ved metoden er, at den er dyrere end traditionelle metoder, og derfor skal forsøget også afdække, om det på den lange bane kan betale sig for kommunen i form af færre bekæmpelsesdage.

Resultaterne af forsøget med skumbad mod ukrudtet vil indgå i de fremtidige vurderinger af, hvordan Halsnæs Kommune bedst kan bekæmpe ukrudt ved kantstene langs gade og vej.