Kaffe med Udsigt ved Kattegat

24. juli 2018

Månedens aftentur med kaffe og udsigt går til de ferske strandenge ved Gråstenvej på Nordkysten på torsdag den 26. juli.

Naturområde ved Gråstenvej
På sommerens tredje Kaffe med Udsigt-vandretur vil naturmedarbejdere fra Halsnæs Kommune fortælle om arbejdet i området, hvor kommunen de seneste tre år har foretaget indhegning og skånsom afgræsning af de fem-seks hektar store arealer.

Hvad er landskabshistorien og dyrkningshistorien her? Hvordan forudser kommunen, at området udvikler sig? Det vil naturfolkene blandt andet komme ind på. 

Hør desuden lidt om Blå Flag, Kattegats kyst-erosion og ikke mindst om tudsen, der ligner en camouflagefarvet kampvogn, men som - til trods for det drabelige udseende - i dag er meget sjælden over hele Europa.

Tid og sted

Tid: Torsdag den 26. juli 2018 kl. 19-21.
Mødested: P-pladsen ved Gråstenvej – nordøst for Kikhavn.

Turen foregår i mere eller mindre kuperet terræn, så fornuftigt fodtøj er en rigtig god idé.

Sidste Kaffe med Udsigt i august

Sæsonen byder på en gang Kaffe med Udsigt mere, inden sommeren er ovre. Det bliver den 30. august, hvor turen går til Høje Lindebjerg. 
Her er der fokus på kampen mod rosen fra Vietnam og gyldenrisen fra Canada - samt plejen af de danske kobjælder, hedelyng og mjødurter i det lille, men højtbeliggende naturområde Høje Lindebjerg, der blev fredet tilbage i 1940’erne. Hør mere om fredningen, og hvad er siden sket. 

Se også den mere artige flora i området, og hør mere om den kommunale naturpleje, der de seneste tre år er intensiveret ved hjælp af særlige fåreracers hjælp. Måske er der også udsigt til Hesselø og Kattegat.

Tid: Torsdag den 30. august 2018 kl. 19-21. 
Mødested: Bjergstien, 3370 Melby.