Rågekoloni giver gener i Melby

30. juli 2018

Beboerne i området omkring Møllegårdsvej i Melby oplever i stigende grad støjgener fra ynglende råger. Halsnæs Kommune planlægger derfor at fjerne rågekolonien til efteråret.

Kortudsnit - rågekoloni i Melby

Kommunen påtænker at fælde store dele af bevoksningen i det markerede område, for at komme af med rågekolonien.

Halsnæs Kommune har igennem et par år forsøgt at afhjælpe støjgenerne fra rågerne i Melby ved at regulere bestanden via jagt, men også ved hjælp af skræmmekampagner. Indsatsen har imidlertid ikke haft den ønskede effekt. 

Derfor påtænker Halsnæs Kommune at fælde store dele af bevoksningen, hvor rågerne yngler, i løbet af efteråret 2018. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til projektet, kan du indtil den 31. august 2018 kontakte Halsnæs Kommune via følgende e-mail jacl@halsnaes.dk eller telefon 47 78 44 91.