Tandpleje ses efter for fremtiden

7. august 2018

I hele landet er der for tiden rift om tandlægerne. Halsnæs er blandt de kommuner, der søger at tiltrække især erfarne tandlæger. Imidlertid giver den nuværende struktur på den kommunale tandpleje samt afstanden til hovedstaden udfordringer, som det haster med at finde løsninger på for at sikre en fortsat god tandsundhed for børn og unge i Halsnæs Kommune.

Tandplejen Halsnæs

Tandplejen i Halsnæs. Arkivfoto Halsnæs Kommune.

Når bisserne bliver tjekket efter i stolene hos den kommunale tandpleje i Halsnæs, lyder beskeden stadig oftere "Nul huller!".

Det går nemlig fremad med tandsundheden i Halsnæs Kommune, der sidste år opnåede en placering som nr. 22 på landsplan opgjort på 7-årige i kommunen med færrest huller i tænderne.
 
Ifølge Mette Nabe-Nielsen, leder af tandplejen i Halsnæs Kommune, skyldes dette, at den kommunale tandpleje dels har gjort et stort arbejde for at forebygge eksempelvis børn og unges tandproblemer, og dels at de er gode til at behandle tænderne, når skaden er sket.

"Vi har et højt niveau i den kommunale tandpleje, og det er med til at hjælpe tandsundheden godt på vej i Halsnæs. Det er rigtig glædeligt og naturligvis en udvikling, som jeg håber, at også de næste generationer af børn i kommunen vil nyde godt af," siger Mette Nabe-Nielsen.

Tandlæger er eftertragtede
Imidlertid har Halsnæs Kommune svært ved at rekruttere især den mængde erfarne tandlæger, som der vil være behov for, hvis opgaven skal lykkes.

Der uddannes nemlig forholdsvis få tandlæger, samtidig med at en del af disse går på pension.

Det skaber en konkurrencesituation kommunerne imellem - og særligt i hovedstadsområdet, forklarer Birgit Gundorph-Malling, der er sundhedschef i Halsnæs Kommune.

Mette Nabe-Nielsen uddyber, at strukturen på tandplejen i Halsnæs i den sammenhæng er med til at spænde ben for, at de rette kandidater søger netop her.
 
"Vi kan konstatere, at andre kommuner med større klinikfællesskaber og mere moderne klinikker oftere lykkes med at rekruttere de erfarne tandlæger, som de har brug for. Finder vi ikke en løsning på det, vil det inden så forfærdelig længe blive vanskeligt for os fortsat at levere tandpleje af den nuværende høje kvalitet. Og vi vil også få svært ved at tilbyde brugerne af tandplejen den gode service i form af blandt andet sene åbningstider og fleksible løsninger, som børnene og deres forældre efterspørger," siger hun.
 
Må drøftes politisk
Borgmester Steffen Jensen understreger, at det er vigtigt, at Halsnæs Kommune også fremadrettet kan tilbyde en moderne og fleksibel tandpleje til gavn for borgerne.

"Alle har en interesse i, at tandplejen i Halsnæs holder det fine niveau, som den har i dag. Derfor er det bekymrende, at vi har udfordringer med at tiltrække det nødvendige personale, for jeg synes jo, at vi har meget godt at tilbyde tandlægerne i vores kommune. Men nu må vi sætte os sammen også politisk og drøfte, hvad vi kan gøre for, at vores børn også i fremtiden hurtigt kan få en tid hos tandlægen og få ordnet det, de nu skal," siger Steffen Jensen. 
  

Fakta:

  • Alle børn i Halsnæs Kommune er tilknyttet tandplejen fra fødslen og indkaldes til undersøgelser, fra de er atten måneder, til de fylder 18 år. Som udgangspunkt indkaldes hver 18. måned til undersøgelse, men tandplejen laver en individuel vurdering ud fra det enkelte barns tandsundhed. Patienter med forhøjet risiko for dårlig tandsundhed såsom dårlig mundhygiejne, begyndende eller eksisterende huller i tænder, begyndende tandstillingsfejl, der skal følges, og lignende problemer vil derfor blive indkaldt oftere.
  • Tandplejen står desuden for omsorgstandpleje af borgere over 18 år, der på grund af nedsat psykisk eller fysisk funktion ikke kan benytte privatpraktiserende tandlæge.
  • Tandplejen i Halsnæs Kommune har tre klinikker henholdsvis på Frederiksværk Skole Enghaven, Hundested Skole Storebjerg og Arresø Skole Magleblik.