Dialogmøde om Budget 2019-2022

13. september 2018

Borgmester Steffen Jensen har lagt sit forslag til Budget 2019-2022 for Halsnæs Kommune frem. Budgetforslaget bliver i dag torsdag 1. behandlet i Økonomiudvalget og Byrådet, og bliver efterfølgende lagt ud til høring – og herunder præsenteret for offentligheden ved et dialogmøde den 19. september.

Foto af pengesedler og mønter

I den anledning er borgerne, virksomheder, brugerråd, foreningsfolk og alle andre interesserede i Halsnæs Kommune inviteret til dialog om det kommende års budget. 

Dialogmødet løber af stablen onsdag den 19. september 2018 kl. 19 i Kulturhuset Gjethuset, Gjethusgade 5 i Frederiksværk. 

På mødet vil borgmester Steffen Jensen orientere om status på arbejdet med næste års budget. Herefter vil der være dialog med borgerne om baggrunden for budgettet. 

Proces for Budget 2019-2022

Borgmesterens forslag til Budget 2019-2022 for Halsnæs Kommune er 1. behandlet i Økonomiudvalget og i Byrådet den 13. september 2018. 

Budgetforslaget bliver sendt i offentlig høring den 14. september 2018. Du kan finde høringsmaterialet på kommunens hjemmeside under Indflydelse og Politik/Høringer. 

Frist for høringssvar

Frist for høringssvar er senest torsdag den 27. september 2018 kl. 12. Høringssvar kan sendes på e-mail til hoeringbudget@halsnaes.dk eller pr. post til Halsnæs Kommune, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk, og skal være markeret med "Att.: Høringssvar - Budget 2018-2021".

Når høringsperioden er overstået, bliver indkomne høringssvar inddraget i den videre proces. Der er 2. behandling af budgetforslaget i Økonomiudvalget den 3. oktober og i Byrådet den 11. oktober 2017.