Flertal bag budget i Halsnæs

3. oktober 2018

Budgetforlig i Halsnæs Kommune lægger op til besparelser, der vil kunne mærkes både på kommunens serviceniveau og i antallet af medarbejdere.

Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har med 19 ud af 21 byrådsmedlemmer indgået forlig om en budgetaftale for 2019-2022 i Halsnæs Kommune.

Aftalen er indgået på baggrund af en vanskelig økonomisk situation i kommunen. Udgangspunktet har således været at finde et større millionbeløb for at imødegå især kraftigt stigende udgifter på området for sårbare børn og unge samt til voksen- og handicapområdet. Med budgetforliget har forligspartierne fundet besparelser på driften på 50 mio. kroner fuldt indfaset, og derudover optages lån for at understøtte økonomien.

Som en del af budgetforliget vil omkring 50 stillinger i Halsnæs Kommune blive nedlagt. Ud af disse forventes det, at ca. ti medarbejdere afskediges, og ca. ti tilbydes omplacering. En række vakante stillinger bliver desuden ikke genbesat. 

"Det er både en god og dårlig dag for mig som borgmester. Det har været en stor opgave at få budgettet til at gå op og skulle finde besparelser for så mange penge. Derfor er jeg også tilfreds med, at vi er nået i mål med et forlig, som et bredt flertal i byrådet tager ansvar for. Men samtidig er vi nødt til at gennemføre besparelser, som kommer til at gøre ondt og vil kunne mærkes på kommunens serviceniveau, og vi kommer også til at sige farvel til gode medarbejdere i kommunen. Det er ingen drømmesituation," siger Steffen Jensen, borgmester i Halsnæs Kommune. 

Balancen skal genskabes

Partierne bag budgetforliget er enige om at arbejde målrettet for at genskabe balancen i kommunens økonomi. 

Ud over besparelser lægger budgettet således også op til låneoptag til en ny skole, der skal afløse Frederiksværk Skole, som er ramt af skimmelsvamp. Derudover optages der lån, som forventes at kunne holdes på et lavere niveau, idet det er lagt ind som en forudsætning, at indtægter fra grund- og ejendomssalg skal modregnes i låneoptaget.

På familieområdet skal en omlægning med fokus på en massiv hjemmebaseret indsats være med til at holde udgifterne på området i ro. Der vil også blive satset endnu mere på en tidlig indsats over for udsatte børn og unge for at forebygge, at deres udfordringer vokser sig store. 

Budgettet skal formelt vedtages ved en andenbehandling i byrådet 11. oktober 2018.

Du kan finde budgetforlig og baggrundsmateriale her