Stor interesse for energitjek

29. oktober 2018

Knap 30 helårsbeboede sommerhuse blev besøgt og ejerne personligt vejledt i energirenovering og indeklima, da Halsnæs Kommunes miljøsagsbehandler Christian Oxenvad i det tidlige efterår tilbød gratis energitjek til pensionister i helårssommerhus.

Miljøsagsbehandler Christian Oxenvad med cykel og sommerhus

Christian Oxenvad har besøgt ejerne af cirka 30 helårsbeboede sommerhuse i Halsnæs, og vejledt dem i energirenovering og indeklima. 

På sin rundtur har miljøsagsbehandleren oplevet, at der fra borgerne i helårssommerhusene er en stor efterspørgsel på et godt indeklima året rundt. Nu deler han på baggrund af sine oplevelser ud af sine gode råd og anbefalinger.  

Halsnæs har mindst 1300 helårsbeboede sommerhuse, alle uden hverken fjernvarme eller naturgas. De fleste er oprindeligt bygget med sparsom isolering og har ikke obligatorisk energimærkning, som almindelige helårsboliger har det.

Indeklima er i fokus

Indeklima handler om mange ting, ikke kun frisk luft, fortæller Christian Oxenvad. 

”Rum med tæt møblering, kolde ydervægge og mangelfuld ventilation giver ofte problemer med skimmeldannelse, og det har været et hyppigt samtaleemne på min turne. Jeg har talt meget om soveværelser, og hvordan man undgår fugt og skimmel bag skabe og senge,” siger han. 

Mange har åbne vinduer i kolde soveværelser dagen lang, og det er normalt ikke den bedste måde at holde rummet fugtfrit. Der skal varme på om dagen, så nattens fugt kan blive fordampet væk fra sengetøjet, og gerne luftet ud med gennemtræk inden sengetid, lyder anbefalingen.

Energirenoveringerne er godt i gang

Christian Oxenvad har på sine besøg oplevet en stor lyst til at renovere. Udskiftning til energiruder, bedre vægisolering, loftisolering på mindst 300 mm og vindtætning er alle medvirkende faktorer til et lavere varmebehov og en mere behagelig bolig.

”Hvis man gerne vil have fordelt varmen fra sin luft-luft-varmepumpe er det vigtigt med godt isolerede flader, for ellers bliver varmepumpeluften hurtigt afkølet undervejs - og kommer aldrig ud i hjørnerne,” siger Christian Oxenvad, og anbefaler, at man bestiller tømrer- og glarmesterarbejde før man bestiller nyt varmeanlæg.

”Det vigtigste er ikke at tabe varmen. Man får aldrig rigtig god komfort i et mangelfuldt isoleret hus, lige meget hvor mange varmepumper eller brændeovne man opsætter”.

Brændeovn, elpaneler eller varmepumpe?

Christian Oxenvad anbefaler, at man skrotter overdimensionerede og miljømæssigt forældede brændeovne, og anskaffer sig nye, helt små brændeovne i stedet, da løbende efterisolering i boligen nedsætter behovet for varme. Hvis det altså overhovedet er en ny brændeovn, man skal have. 

”Seniorer bør måske hellere overveje en mindre arbejdskrævende varmekilde, såsom en luft/luft-varmepumpe – og gerne en med flere inde-dele. Herved kan begge ender af huset få tilført varme og opnå ensartet opvarmede rum,” lyder det fra miljøsagsbehandleren. 

”I Halsnæs’ sommerhuse er der sat mange luft/luft-varmepumper op - og det er godt. De har kun en brøkdel af det elforbrug, almindelige elpaneler har. Når Danmark samtidig får flere og flere havvindmølleparker, begynder det samlet set at blive en fin, miljøvenlig boligopvarmning,” fortsætter han.

Undgå støj fra varmepumpen

”Husk at varmepumpens ude-del ikke må genere naboen med støj. At løse én miljøudfordring skal nødigt skabe en ny,” lyder det fra miljøsagsbehandleren, som anbefaler borgerne at få leverandøren til at bruge Energistyrelsens støjberegnerhjemmeside til den tilbudte varmepumpe på den påtænkte placering, inden man tager den endelige beslutning. 

Støjberegneren findes på https://ens.dk/ansvarsomraader/varme/stoejberegner-varmepumper 

Halsnæs Kommune har ikke planlagt flere besøgsrunder med gratis energitjek. Husejere henvises i stedet til at bruge den statsgodkendte BedreBolig-ordning, som udover egenbetalte hjemmebesøg også kan tilbyde byggestyringshjælp fra en uafhængig BedreBolig-rådgiver.

Læs mere BedreBolig på https://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/bedrebolig 


Christians gode råd kort fortalt

  • Efterisoler bygningen grundigt, før du køber mere varmeanlæg.
  • Efterspørg data for udendørs varmepumpestøj, inden du vælger placering.
  • Vælg hellere for lille ny brændeovn end for stor.
  • Luft ud morgen og aften.
  • Sørg for at have varmt soveværelse i løbet af dagen.