Få Melby Overdrev med i naturkanon

10. oktober 2018

Melby Overdrev er sammen med Tisvilde Hegn udvalgt som ét af de 30 steder, der er nomineret til at komme med i Danmarks Naturkanon, som Miljø og Fødevareministeriet står bag. Du kan indtil den 4. november 2018 gøre din indflydelse gældende ved at dele dine oplevelser fra Melby Overdrev og Tisvilde Hegn med ord og billeder, hvis naturkanonen skal have et stykke af Halsnæs med.

Melby Overdrev - Foto: naturkanon.dk

Kun 15 af de 30 nominerede steder ender med at komme med i Danmarks Naturkanon, så hvis overdrevet og hegnet fra vores kant af det danske land skal med, så skal du dele de naturoplevelser, som du har haft på stederne på hjemmesiden naturkanon.dk

En jury bestående af blandt andre Frank Erichsen (bedre kendt som Bonderøven), Sebastian Klein og Johan Gotthardt Olsen fra Magtens Korridorer vil bruge borgernes naturoplevelser til at udvælge de 15 naturperler, som Danmarks Naturkanon skal bestå af.

Om vores lokale nominerede kandidat siger præsident for Danmarks Naturfredningsforening og medlem af juryen for Danmarks Naturkanon, Maria Reumert Gjerding: 

”Melby Overdrev er Sjællands største hede og en fuldstændig enestående artsrig naturperle. Takket være forsvarets tidligere brug af området er det bevaret lysåbent og storslået med en mangfoldighed af planter, insekter og sommerfugle. Området er truet af opvækst af bjergfyr og hundredvis af frivillige gør hvert år en uvurderlig indsats med at fjerne de selvsåede træer og bevare naturen. I forlængelse af Melby Overdrev ligger Tisvilde Hegn, Danmarks ældste klitplantage med op til 250 år gamle skovfyr på prægtige mostæpper.”

Øg chancerne for den lokale naturperle

Hvis du deler en personlig oplevelse fra Melby Overdrev og Tisvilde Hegn, øger du chancerne for, at Melby Overdrev/Tisvilde Hegn udvælges til Danmarks Naturkanon. Husk på tidsfristen den 4. november 2018.

Melby Overdrev var også det ene af de to forslag til nominerede, som Halsnæs Kommune meldte ind for et par uger siden – i øvrigt i lighed med flere andre borgere. Kommunens andet forslag var Arrenæs, som desværre ikke kom med i opløbet.

Når du deler din oplevelse på naturkanon.dk, har du samtidig mulighed for at deltage i konkurrencen om en tur i luftballon for dig og 11 af dine venner, som du frit kan invitere med. Derudover vil juryen udvælge 10 af de indkomne oplevelser, som de finder særlig inspirerende, som vil blive præmieret med en gavekurv med lokale specialiteter.

Danmarks Naturkanon vil foreligge i sin endelige form i løbet af efteråret 2018, og vil indeholde 15 steder i Danmark, hvor naturen er noget helt særligt og samtidig er en oplevelse at besøge. 

Kriterier for udvælgelse

Ved den endelige udvælgelse skal juryen lægge vægt på de forslag, som bedst opfylder følgende kriterier.

  • Den enkelte lokalitet skal have en smuk natur og noget særligt, der er værd at besøge.
  • Lokaliteten skal have en væsentlig biologisk, geologisk eller landskabelig værdi.
  • Der skal være offentlig adgang til hele lokaliteten eller til væsentlige steder inden for den.
  • Der skal være mindst én specifik geografisk lokalitet, som nemt kan formidles og være en naturlig indgang for dem, der vil besøge naturområdet.

Læs mere på naturkanon.dk