Flere unge i Halsnæs kommer i praktik

5. november 2018

Det går fremad med indsatsen om at skabe praktikpladser til unge i Halsnæs. Således er andelen af unge, der har fået en praktikplads steget med 44 % sammenlignet med samme periode sidste år. Det viser tal fra Undervisningsministeriet.

håndværk

Dermed står kun 38 unge tilknyttet en erhvervsuddannelse uden en praktikplads på hånden i Halsnæs.

Udvalgsformand for Erhverv og Beskæftigelse, Annette Westh glæder sig over udviklingen:

”En praktikplads er afgørende for om en erhvervsuddannelse kan gennemføres. En uddannelse, som vel at mærke har stor betydning for den unges fremtid og mulighed for at komme i beskæftigelse. Derfor er det positivt at se, at andelen af unge, der står uden praktik, er faldet betragteligt.  Men vi er ikke tilfredse før end alle unge kan få sig en praktikplads,” udtaler Annette Westh og tilføjer:

”Vi ved, at der i fremtiden vil være mangel på faglig arbejdskraft blandt virksomhederne i Nordsjælland. Derfor har vi brug for dygtige faglærte unge. Her spiller erhvervslivets indsats en vigtig rolle. Derfor ser jeg gerne, at erhvervslivet i samspil med kommunen og uddannelsesinstitutionerne fortsat bidrager til, at flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse. Det vil i sidste ende komme både de unge og virksomhederne til gavn.” 

Halsnæs Kommune har gennem de senere år arbejdet aktivt for at skabe praktikpladser til kommunens unge. Som et led heri er der arbejdet med at styrke relationen mellem de unge og virksomhederne, men også med at få engageret virksomhederne i at tage de unge ind. Ligesom de unge kan gøre brug af kommunens uddannelsesvejledning, hvor der blandt andet ydes støtte til at udarbejde cv og ansøgninger, og hvor den unge kan få viden om mulige praktikpladser.