Problem med defekt gadebelysning løst

10. december 2018

Nu kommer der igen lys i mere end 100 defekte gadelygter, der i længere tid har været uden lys i. Halsnæs Kommune og virksomheden Verdo, som står for vedligeholdelsen af kommunens vejbelysning, har indgået forlig efter uenighed om fortolkning af driftskontrakten og betaling for den løbende udskiftning af defekte lamper og lyspærer.

Lyskryds og gadelygter uden lys i Frederiksværk

Halsnæs Kommune og Verdo har indgået aftale om et forlig, der tilgodeser begge parter.

Allerede inden forliget var endeligt på plads kom der torsdag eftermiddag igen lys over land og by i Ølsted, hvor Verdo med ekstraindkaldt personale gik i gang med at udbedre de defekte gadelamper. Fredag kom turen til Kregme og Frederiksværk, og i den kommende uge bliver det Hundesteds tur. 

Halsnæs Kommune har modtaget mange henvendelser fra borgere om fejlramte gadelygter, og kommunen beklager situationen, som naturligvis har været utilfredsstillende for både trafikanter og beboere i områder med defekt vejbelysning. 

De kontraktlige forhold i mellem Halsnæs Kommune og Verdo betyder imidlertid, at der ikke umiddelbart har været mulighed for at igangsætte alternative løsningsmuligheder. 

Nu ser der heldigvis ud til at være lys forude. Størstedelen af de defekte gadelamper kommer til at lyse igen inden jul. Resten bliver udbedret i løbet af januar 2019.