Høj faglighed i familiesager

6. december 2018

Når familieafdelingen i Halsnæs Kommune arbejder med udsatte børn og unge, sker det efter høje socialfaglige standarder. Det konkluderer KL's Konsulentvirksomhed i analyse, der samtidig peger på, at effekt og økonomi kan tænkes bedre ind. Vi er i gang, lyder svaret fra borgmester og udvalgsformand.

Medarbejderne i Halsnæs Kommunes familieafdeling er socialfagligt kompetente, tager velunderbyggede beslutninger og har stort fokus på at sikre barnets umiddelbare sikkerhed og trivsel.

Det er blandt konklusionerne i en analyse af familieafdelingens sagsbehandling, som KL's Konsulentvirksomhed (KLK) netop har afleveret til Udvalget for Sundhed og Forebyggelse i Halsnæs Kommune. Roserne til medarbejdernes faglighed vækker stor glæde hos udvalgsformand Michael Thomsen.

"På baggrund af de 40 sager, der er undersøgt, konkluderer analysen direkte, at vi i familieafdelingen har dygtige medarbejdere ansat, der er gode til at reagere, samarbejde og træffe beslutninger af stor faglig kvalitet. Det er jeg utroligt glad for at høre, for det giver os et rigtigt godt udgangspunkt for at kunne tilbyde kompetent hjælp til de af vores familier og børn, som tumler med udfordringer i livet," siger Michael Thomsen.

Effekten skal vurderes

Formålet med den eksterne analyse var at få en vurdering af, om de iværksatte indsatser i afdelingen svarer til børnenes behov i de enkelte sager. KLK har desuden set på, om der er potentiale for udvikling i sagsbehandlingen.

Her viser analysen, at familieafdelingen i Halsnæs Kommune er gode til at sætte indsatser i gang hurtigt, og at der også benyttes relativt indgribende og specialiserede foranstaltninger. Det har ifølge KL resulteret i et bekosteligt højt serviceniveau. På den baggrund anbefaler KLK, at Halsnæs Kommune kan arbejde med at afveje effekten og omkostningerne af den enkelte indsats.

"Vi skal fortsat bevare det høje faglige niveau. Men vi skal blive bedre til at se på, om det for eksempel er nødvendigt at sætte en ny eller mere indgribende foranstaltning i gang i en sag, hvis man i virkeligheden kan nøjes med at justere på noget eksisterende. På den måde kan vi stadig hjælpe alle med behov for det, men vi sikrer også, at der er styr på udgifterne undervejs. Det er helt i tråd med det arbejde, vi allerede har sat i gang i kommunen," siger borgmester Steffen Jensen.

Borgmesteren peger sammen med udvalgsformand Michael Thomsen på, at Halsnæs Kommune blandt andet har styrket den hjemmebaserede indsats, ligesom der også er etableret børnedistrikter, hvor skoleområdet og det specialiserede område får bedre mulighed for at koordinere indsatsen.
 

Fakta:

  • Analysen er foretaget af Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed (KLK).
  • Til brug for analysen har KLK udvalgt 40 sager fra børne- og familieområdet i Halsnæs Kommune på tværs af sagstyper og rådgivere samt foretaget seks dybdegående interviews med forældre og en ung.