Forpagtere søges til skolekantiner

12. december 2018

Kunne du tænke dig at blive forpagter af en skolekantine? Halsnæs Kommune undersøger i øjeblikket interessen for at blive forpagter af en eller flere kantiner på kommunens fem skoler.

Skolekantinen på Melby Skole

Skolekantinen på Melby Skole.

Som forpagter skal du lave og sælge mad til vores skolebørn, men derudover tilbyder vi, at du også kan sælge mad i de nærliggende sportshaller og benytte de eksisterende skolekantinekøkkener til etablering af cateringvirksomhed, som en del af forretningen. 

Er du interesseret, så send os et kort oplæg om, hvordan du kunne forestille dig at tilberede og sælge mad til kommunens skoleelever fra et eller flere af kantinekøkkenerne på skolerne Arresø, Hundested, Melby eller Ølsted.

Halsnæs Kommune er åbne for alle gode ideer, der kan understøtte etablering af en madproduktion, som sikrer skoleeleverne en god og stabil skolekantine. 

Derudover vil vi også gerne vide, om du forestiller dig at sælge mad i sportshallerne og benytte muligheden for at etablere cateringvirksomhed fra skolekantinekøkkenerne.

Læs mere om skolekantinerne

Find beskrivelser og tegninger af de fire kantinekøkkener 

Læs byrådets beslutning om bortforpagtning  

Her er alt materiale om skolekantinerne samlet 


Gode ideer kan sætte præg på udbudsmateriale

Hvis vi vurderer, at dine ideer kan indgå i det endelige forpagtningskoncept, vil vi invitere dig til en dialog, hvor du kan være med til at præge rammerne og vilkårene i det endelige udbudsmateriale. 

Foreløbig er planen at udbyde skolekantinekøkkenerne i det tidlige forår med forpagtningsstart 1. august 2019. Det er nødvendigt, at forpagteren har økonomi til at gå ind i et samarbejde, og det vil også være et krav, at forpagteren skal kunne fremvise en tilfredsstillende straffeattest. 

Fastsættelse af forpagtningsafgift samt øvrige rammer og vilkår afhænger af det endelige forpagtningskoncept, og er derfor ikke fastsat på nuværende tidspunkt. 

Send dit oplæg på e-mail senest den 31. december 2018 til geree@halsnaes.dk. Du kan sende eventuelle spørgsmål til samme mail.