Nyt nationalparkråd på plads

4. februar 2019

Der er nu fundet 22 rådsmedlemmer blandt de 81 foreninger, der havde valgt at indstille en kandidat til Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Foto: Lars Gejl

Der er nu fundet de 22 nye rådsmedlemmer, der skal være med til at sætte deres præg på Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Da ansøgningsfristen udløb den 16. december, havde nationalparken modtaget 81 ansøgninger. Herudfra valgte bestyrelsen i slutningen af januar de 22 personer, som kan tage plads i rådet.  

Bestyrelsen er gået efter kandidater med en særlig viden og stor lokal opbakning bag sig og har sammensat et råd, der geografisk spænder over hele nationalparken. 

"Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne takke for den store interesse, som der har været for at få en plads i det nye nationalparkråd. Det tegner godt for nationalparken med et så stort lokalt engagement. Det har været svært at vælge blandt de mange ansøgere, og vi håber, at selvom man ikke har fået en plads i rådet, har man stadig lyst til at deltage i at udvikle nationalparken f.eks. ved at komme med ideer til projekter," siger Carl Bruun, bestyrelsesformand i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Bestyrelsen har valgt at holde to pladser i rådet åbne, hvis det undervejs viser sig, at der er brug for flere kompetencer i rådet.

Rådets første opgave bliver at vælge en formand og næstformand. Det sker på rådets første møde, som afholdes i februar eller marts måned. Derudover skal de vælge de to rådsmedlemmer, som skal have plads i nationalparkbestyrelsen.

Rådets opgave er at rådgive nationalparkbestyrelsen i større sager, bidrage til at nationalparken bliver lokalt forankret samt foreslå og udvikle projekter.

De 22 medlemmer er:  
Andreas Kelager, Dansk Botanisk Forening; Klavs Nielsen, Hellebæk Kohaves Venner; Erik Mandrup Jacobsen, Dansk Ornitologisk Forening; Michael Houmark-Nielsen, Dansk Geologisk Forening og Nationalkomiteen for Geologi; Ole Hjort Caspersen, Kulsviergården; Dorte Rørbeck Mathiassen, Danmarks Naturfredningsforening Gribskov og Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs; Maibritt Bager, Museerne Helsingør; Frank Allan Rasmussen, Industrimuseet Frederiksværk; Ole Lass Jensen, Museum Nordsjælland; Sally Schlichting, Idrætsrådet i Gribskov Kommune, Dansk Ride Forbund (DRF) og Dansk Islandshesteforening (DI); Per Frost Henriksen, DGI og DIF; Ruth Petersen, Dansk Vandrelaug; Rigmor Westh Baagøe, Foreningen Esrum-Tisvildevejen; Thomas Elletoft Køster, Gribskov Spisekammer; Erik Helmer Petersen, C4 Forening; Louise Roum, BUS Hillerød, Spejdercentret Gurredam og Spejderfonden Gurredam, BUS Fredensborg, Saltruplejren, Claus Nar Gruppe, Det Danske Spejderkorps; Poul Erik Kandrup, Gribskov Folkeuniversitet og Helsingør Folkeuniversitet; Mette Aaskov Knudsen, Skovskolen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet; Emil Blicher Bjerregård, Lepidopterologisk Forening og Entomologisk fagudvalg; Louise Gomard, direktør på Tegners Museum & Statuepark; Katrine Hofman Bang, leder af Pibergården (Lavuk); Jette Baagøe, tidligere direktør på Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum.