Nyt busnet i høring

25. februar 2019

Halsnæs Kommune og Movia har udarbejdet et forslag til nyt busnet, der skal styrke de mest brugte strækninger i Halsnæs og sikre fast timedrift. Forslaget er nu sendt i høring frem til den 15. marts 2019, hvor du som borger har mulighed for at give din mening til kende.

busnet

Bliver det nye busnet vedtaget, vil busnettet fremover bestå af de to lokale buslinjer 326 og 327 samt linje 320R og Frederiksværkbanen. Linje 328 foreslås nedlagt.

En ændring af busnettet vil blandt andet betyde en opgradering af linje 326, der også vil køre om aftenen og i timedrift i weekenderne. Ligesom linjen ikke længere vil køre i ring i Hundested-Lynæs området, hvilket vil give busdrift i begge retninger hver time, hvor der i dag er to timer i mellem busserne. Sidstnævnte vil også gøre sig gældende for linje 327 i området nord for Nørregade i Frederiksværk. Derudover vil især elever på Hundested og Melby Skole kunne bruge busruterne, når de skal til og fra skole.

De foreslåede ændringer skal sikre, at flest mulige passagerer får adgang til busser ofte og i et fast mønster, mens forholdsvis få passagerer vil opleve at få længere til bussen. 

Halsnæs Kommune og Movia har løbende set på, hvordan de linjer, der blev indført i 2016-2017, har fungeret. Blandt andet er der konstateret et faldende antal passagerer særligt på linje 328, hvorfor ruten forslås nedlagt. Det er på baggrund af de løbende observationer og tilbagemeldinger fra passagerer, at det nye busnet nu er udarbejdet. 

I forslaget er der kun set på tilrettelæggelsen af ruterne. En justering af køreplanerne vil først ske når og hvis, ændringen af busnettet bliver vedtaget. Det er Movia, som vil stå for denne del af planlægningen.

Bliver ændringerne vedtaget, vil det nye busnet træde i kraft i starten af august 2019.

Du kan læse hele høringsforslaget på Halsnæs Kommunes hjemmeside via linket her.

Høringssvar sendes til Halsnæs Kommune på mail@halsnaes.dk – skriv ”Høringssvar om busnet” i emnefeltet.

Fakta
Foreslåede ændringer:

1. Linje 326 opgraderes til at køre om aftenen og i timedrift i weekenderne.
2. Linje 326 kører ikke længere i ring i Hundested-Lynæs-området – men frem og tilbage hver time af den samme strækning. Der er derfor altid en bus i hver retning hver time – som der var før 2017.
3. Linje 326 vil af samme årsag ikke længere kunne betjene størsteparten af Frederiksværkvej, Vibehus, Høje Tøpholm og den sydlige del af Sportsvej.
4. Linje 326 omlægges muligvis fra Store Karlsmindevej til Karlshøjvej nærmest Lynæs for at betjene det store boligområde mere centralt.
5. Linje 327 kører ikke længere i ring nord for Nørregade i Frederiksværk – men frem og tilbage hver time af den samme strækning. Der er derfor altid en bus i hver retning hver time – som der var før 2017.
6. Linje 327 vil af samme årsag ikke længere kunne betjene Evetofte og den vestligste del af Enghaven.
7. Linje 327 foreslås omlagt fra Vinderød Skov til Ellevej i Enghaven for at betjene Enghaven mere centralt.
8. Linje 326 vil fortsætte direkte mod Hillerød, hvilket vil give en sammenhængende linje hele vejen. Det kan være en fordel, hvis man har ærinder på skoler og arbejdspladser i den vestlige del af Hillerød.
9. Linje 326 vil give timedrift alle dage på Strandvejen og i Kregme lokalt, hvilket er en væsentlig opgradering fra driften i dag.
10. Linje 328 – Frederiksværk bybus foreslås nedlagt helt, da passagertallet er faldet kraftigt i de sidste år, og mange af linjens kunder kan benytte andre buslinjer.
11. Strækninger eller enkeltområder, der vil få længere til bussen som følge heraf er:
Hasselvej i Enghaven, plejecenteret i Arresøparken, Skovbakken, Skovfogedengen og Frederiksværk Svømmehal/ Magleblikskolen.
12. Strækninger der helt vil miste bussen som følge heraf er Auderødstrækningen via Brederød.