Kom med forslag til et skønnere Halsnæs

21. februar 2019

Nu kan du som borger komme med forslag til, hvordan de kommunale områder i Halsnæs kan forskønnes. Byrådet har netop afsat 70.000 kr. til formålet i form af puljen Pæn Kommune. Du kan sende dit forslag til Halsnæs Kommune til og med den 1. april.

bænk

Formålet med Pæn Kommune-puljen er at støtte lokale initiativer, som kan give et løft i det enkelte lokalsamfund og bidrage til at styrke stedets identitet og fysiske rammer.  Andre år er der for eksempel givet midler til byrumsinventar, borde og bænke i rekreative områder og informationstavler flere steder i kommunen.

Sådan sender du dit forslag

Alt du skal gøre er at sende dit forslag til mail@halsnaes.dk – skriv ”Pæn Kommune” i emnefeltet.

For at dit forslag kan komme i betragtning, skal forslaget have en varig karakter og må ikke kræve årlig vedligeholdelse. Derudover skal stedet, som du ønsker forskønnet, ligge på et offentligt tilgængeligt areal.

Frist for at sende forslag er den 1. april 2019.

I alt 500.000 kr. til forskønnelse

Byrådet har i alt afsat 500.000 kr. i år til forskellige forskønnelsesprojekter i kommunen, hvoraf de 70.000 kr. er afsat til den pulje, du som borger nu kan komme med forslag og ønsker til.

De øvrige midler er afsat til konkrete projekter så som forskønnelse af området ved Ågrillen, rekreative tiltag i Vindås Mose, oprensning af tang og blomstrende rabatter.