Vil du hjælpe Isefjorden?

11. marts 2019

Ejer du et stykke landbrugsjord, der kan bruges som minivådområde, så kan du nu være med til at forbedre vandmiljøet i Isefjorden.

kort

Landbrugsstyrelsens kort over mulige og egnede arealer i Halsnæs.

Landbrugsstyrelsen har netop udpeget en række egnede og potentielt egnede arealer i Halsnæs og andre steder i landet, som kan omdannes til minivådområder. Det sker i forbindelse med, at en ny bekendtgørelse er trådt i kraft, der har til formål at reducere mængden af kvælstof og dermed forbedre vandmiljøet i de danske farvande.

I Halsnæs ligger de udpegede områder især i oplandet til Isefjorden. Her har du desuden mulighed for at søge Landbrugsstyrelsen om tilskud til at få etableret dit minivådområde. 

Ansøg om tilskud
Vil du ansøge om tilskud til etablering af minivådområde, eller ønsker du blot at høre nærmere om mulighederne, kan du kontakte din lokale oplandskonsulent. Du finder kontaktoplysninger her

Landbrugsstyrelsens frist for ansøgning om tilskud til etablering af minivådområde er 30. april. 

Du kan finde mere information om egnede minivådområder og dine tilskudsmuligheder her