Halsnæs indfører røgfri arbejdstid

28. juni 2019

Et enigt byråd står bag beslutningen om at gøre arbejdstiden i Halsnæs Kommune fri for skadelig tobaksrøg. Et vigtigt skridt, der vil gavne sundheden for kommunens ansatte og også sende et positivt signal til områdets unge borgere, mener udvalgsformanden.

Senest fra august 2020 må man som ansat i Halsnæs Kommune ikke længere ryge i arbejdstiden. Det er konsekvensen af den beslutning, som et enigt byråd i kommunen tog på sit seneste møde.

Beslutningen betyder, at alle kommunens medarbejdere inden for det næste års tid omfattes af et forbud mod at ryge i arbejdstiden. Det lægges op til hver enkelt kommunale virksomhed, hvordan forbuddet lokalt skal implementeres frem mod august 2020.

Konkret vil det sige, at der ikke må ryges fra det tidspunkt, hvor dagens arbejde starter, og til det tidspunkt, hvor arbejdsdagen slutter.

For at hjælpe medarbejderne i mål står kommunen blandt andet klar med vejledning, rygestopkurser og informationsmateriale.

Formand for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse Michael Thomsen glæder sig over beslutningen i byrådet.

”Der er ingen tvivl om, at rygning spiller en negativ rolle i sundhedsprofilen blandt vores borgere. Derfor har vi i udvalget lagt os fast på en målsætning om, at vi skal bringe antallet af rygere ned. I den sammenhæng giver det rigtig god mening, at vi som kommune går forrest – dels som et godt eksempel ikke mindst over for vores unge borgere, og dels fordi mange af vores medarbejdere selv er borgere i kommunen. Jeg er derfor meget tilfreds med, at byrådet også bakker op om dette vigtige skridt mod et sundere liv i Halsnæs Kommune,” siger Michael Thomsen. 

Op til byrådets beslutning har medarbejderne været hørt gennem kommunens Hoved-MED-organisation. Herfra lyder det, at der blandt kommunens virksomheder generelt er opbakning til at indføre røgfri arbejdstid.

Tidligere i år indgik Halsnæs Kommune i øvrigt et samarbejde om Røgfri Fremtid med Kræftens Bekæmpelse, som særligt retter sig mod, at færre børn og unge udsættes for røg.