Dialog om Halsnæs Erhverv

20. september 2019

Halsnæs Erhvervspanel mødtes onsdag den 18. september med erhvervsforeningerne i Halsnæs Kommune for at drøfte muligheden for at samle erhvervslivet i Halsnæs i én stor forening: Halsnæs Erhverv.

Deltagerne var 19 repræsentanter fra erhvervslivet i Halsnæs og naturligvis Halsnæs Erhvervspanel, som havde inviteret til mødet.

På mødet var der dialog mellem Erhvervspanelet og de fremmødte repræsentanter. Her blev tankerne bag forslaget om en ny samlet erhvervsforening præsenteret, ligesom både positive og negative erfaringer fra erhvervslivet i Halsnæs blev vendt.

Formand i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse i Halsnæs Kommune, Annette Westh, deltog på mødet som en del af Erhvervspanelet, og hun giver udtryk for, at det var et godt og konstruktivt møde, der blev holdt.

”Det var et meget positivt møde, som endte ud i, at alle tilstedeværende gav opbakning til, at der arbejdes videre med at konkretisere ideerne til at samle erhvervslivet  i Halsnæs i en stor forening. Vi skal nu arbejde videre på også at blive enige om indholdet, så alle kan se sig selv indgå i Halsnæs Erhverv. Det er godt, at der hele vejen rundt var et ønske om at styrke samarbejdet”, forklarer hun og fortsætter.

”På mødet nedsatte vi også en arbejdsgruppe, der i samarbejde med Erhvervspanelet skal arbejde videre på at komme med konkrete forslag til erhvervssamarbejdet. De vil som inspiration også kigge til andre kommuner og se på de modeller, som de bruger i forbindelse med deres erhvervsnetværk”.

Et delt ansvar

Tidligere på måneden udkom Dansk Industris rapport om erhvervsvenlighed for 2019. Den viste, at der blandt andet i kontakten mellem kommunen og erhvervslivet er plads til forbedring i Halsnæs Kommune. Det var også et emne, der blev italesat på mødet. Direktør i Mille Foods, Martin Thomsen, som deltog på mødet, giver udtryk for, at både kommune og erhvervsliv har et ansvar.

”Når det handler om erhvervsnetværk og om erhvervets trivsel i kommunen, er det vigtigt at huske på, at der er tale om et fælles ansvar, og at det ikke løser noget, at stå i hver sit ringhjørne. Ligeså er det et fælles ansvar at skabe en positiv udvikling, og det ansvar er vi nødt til at tage på os. I den forbindelse kan en ny samlet erhvervsforening meget vel være et skridt i den rigtige retning,” siger han.

Den nedsatte arbejdsgruppe skal nu i gang med at indsamle idéer, inspiration og erfaringer, som skal danne grundlag for det næste skridt mod et samlet erhvervsliv i Halsnæs.