Midlertidige heller på Strandvejen

3. september 2019

I forbindelse med det netop overståede ledingsarbejde på Strandvejen har Halsnæs Forsyning været nødt til at fjerne fire heller på vejen. I uge 37 vil der blive etableret nye midlertidige heller.

Heller på Strandvejen

Siden hellerne blev fjernet, er det blevet lettere for trafikanterne at sætte farten op på Strandvejen. Derfor vil der fra onsdag den 11. september og cirka en uge frem blive etableret midlertidige heller der, hvor de eksisterende var placeret.

De nye heller vil ligne de gamle, men der vil komme asfalt i hellerne i stedet for chaussesten. Derudover vil der blive lavet en asfaltrampe rundt om hellerne. Alt sammen skal bidrage til, at hastighederne holdes nede.

I foråret 2020 skal der lægges ny asfalt på Strandvejen. Inden da vil der blive kigget nærmere på, om der kan laves en anden og mere optimal indretning af kørebanen.

Mere konkret skal der kigges på, om der kan findes en løsning, hvor der tages mere hensyn til cyklister og gående, og som samtidig også fungerer for billisterne.