Hvem skal have årets handicappris?

31. oktober 2019

Hvem skal i år have Prisen For Lige Muligheder i Halsnæs Kommune? Alle kan indstille kandidater, som på den ene eller anden måde har gjort det lettere at være handicappet i Halsnæs. Fristen er den 11. november 2019.

Hanehoved

Handicapprisen 2019

Fristen for at komme med gode forslag til kandidater til årets handicappris nærmer sig. Forslaget skal være Handicaprådet i hænde senest mandag, den 11. november. 

Handicaprådet i Halsnæs Kommune uddeler Prisen For Lige Muligheder 2019 i forbindelse med FN’s Internationale Handicapdag den 3. december. Men hvem skal have prisen, som første gang blev uddelt i 2009?

Prisen kan for eksempel tildeles:

• En lokal ildsjæl, der gør et stort arbejde på handicapområdet.
• En virksomhed, som vægter potentialet hos personer med et handicap.
• En sportsklub, der arbejder aktivt for handicapidræt.
• Et byggeri, der har fokus på tilgængeligheden for handicappede.

Alle kan indstille værdige modtagere til Prisen For Lige Muligheder 2019 ved at sende et begrundet forslag til Handicaprådet, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk, mærket ”Prisen For Lige Muligheder 2019” – eller på e-mail til 
mail@halsnaes.dk

Den kandidat, som Handicaprådet indstiller til Prisen For Lige Muligheder 2019, vil blive kontaktet af formanden. Prisen uddeles den 4. december.