Problemer med at åbne post i e-Boks?

27. november 2019

En fejl hos e-Boks gør, at man kan opleve problemer med at åbne digital post med en kommune som afsender.

Fejlen hos e-Boks har været der siden 22. november og betyder, at meddelelser som er sendt af en kommune hos nogle borgere ikke kan åbnes eller er uden indhold ved åbning.

e-Boks arbejder på at rette fejlen og har meldt ud, at de forventer at have en løsning klar i midten af december. Indtil da kan man som borger bruge den midlertidige løsning, at man omdøber dokumentet.

Hvis man vil omdøbe et dokument, skal man markere det med et flueben og trykke på ”Mere” i bjælken henover. Herefter vælger man ”Omdøb” og giver dokumentet et nyt navn.