Landzonetilladelse på Hågendrupvej 9

26. oktober 2017

Landzonetilladelse til garage og mindre erhverv på Hågendrupvej 9, 3390 Hundested

Halsnæs Kommune har givet landzonetilladelse til en garage på 45 m2, og til et mindre erhverv på ejendommen matr. nr.  4aæ - Torup By, Torup beliggende Hågendrupvej 9 i Hundested.

Der er mulighed for af klage over denne afgørelsen inden den 16. november 2017. Se klagevejledning i afgørelsen.

Du kan se landzonetilladelsen her.