Landzonetilladelse Amtsvejen 215

3. oktober 2017

Landzonetilladelse til opførelse af driftsbygning på Amtsvejen 215.

Halsnæs kommune har jf. planlovens § 35 besluttet at give landzonetilladelse opførelse af garage på matr. nr. 6 aa Torup By, Torup, Beliggende Amtsvejen 215.

Du kan klage over tilladelsen senest d. 31-10-2017.

Du kan se afgørelsen med klagevejledning her.