Midlertidig udledning til Roskilde Fjord

5. oktober 2017

Høring om midlertidig udledning af spildevand til Roskilde Fjord

Halsnæs Kommune sender med kort varsel et udkast til en midlertidig tilladelse til udledning af renset spildevand fra Melby Renseanlæg til Brødemosegrøften og gennem Frederiksværk i høring.

I forbindelse med omlægning af spildevand fra Hundested Renseanlæg til Melby Renseanlæg får Halsnæs Forsyning brug for at udføre arbejder på udløbsledningen til Kattegat. Det kræver 5 midlertidige driftsstop på Kattegatledningen. I forbindelse med disse driftsstop vil der i sammenlagt 9 dage ske udledning af renset spildevand til Roskilde Fjord via Brødemosegrøften og Arrenakke Å. 

Udkastet til udledningstilladelse og medbenyttelsestilladelse er i høring i én uge fra 5. oktober 2017 med frist for indsendelse af høringssvar senest den 12. oktober til mail@halsnaes.dk.

Dokumenter:
Udkast til midlertidig spildevandstilladelse
Bilag 1. Ansøgning om midlertidig udledningstilladelse
Udkast til midlertidig medbenyttelsestilladelse
Vurdering af midlertidigt udløbs betydning på § 3 vandløb