Midlertidig udledning af renset spildevand

13. oktober 2017

Tilladelse til midlertidig udledning af renset spildevand til Roskilde Fjord og tilladelse til midlertidig medbenyttelse af Brødemosegrøften.

Halsnæs Kommune har givet to tilladelser, der offentliggøres med 4 ugers klagefrist:

Tilladelse til midlertidig udledning af renset spildevand fra Melby Renseanlæg til Brødemosegrøften og Arrenakke Å gennem Frederiksværk By til Roskilde Fjord.

Tilladelse til midlertidig medbenyttelse af vandløbene med det rensede spildevand fra udledningspunktet til Roskilde Fjord.

I forbindelse med omlægning af spildevand fra Hundested Renseanlæg til Melby Renseanlæg får Halsnæs Forsyning brug for at udføre arbejder på udløbsledningen til Kattegat. Det kræver 5 midlertidige driftsstop på Kattegatledningen. I forbindelse med disse driftsstop vil der i sammenlagt 9 dage ske udledning af renset spildevand til Roskilde Fjord via Brødemosegrøften og Arrenakke Å.

Klagefristen udløber d. 10. november 2017 og sker til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se klagevejledning i de tilknyttede dokumenter.

Dokumenter:
Midlertidig spildevandstilladelse
Bilag - Ansøgning om midlertidig udledningstilladelse
Midlertidig medbenyttelsestilladelse
Vurdering af midlertidigt udløbs betydning på § 3 vandløb