Landzonetilladelse på Hågendrupvej 36

20. november 2017

Halsnæs Kommune har givet landzonetilladelse til ændring af anvendelse i bygning 2 til bosted for autister på ejendommen matr.nr. 2A - Hågendrup By, Melby, Hågendrupvej 36 i Melby.

Der er mulighed for af klage over afgørelsen inden den 11. december 2017. Se klagevejledning i afgørelsen.

Afgørelse og klagevejledning.