Kystsikringsprojekt på Marsvej 14

5. januar 2018

Halsnæs Kommune har afgjort, at et ansøgt kystsikringsprojekt på Marsvej 14 i Kregme ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering (VVM-pligt).

VVM-afgørelse

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5