VVM-afgørelse for reguleringsprojekt for Brødemosegrøften

30. januar 2018

Halsnæs Kommune har på grundlag af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil  kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

VVM-afgørelse med klagevejledning

Bilag 1 Ansøgningsskema

Bilag 2 Forslag til reguleringsprojekt

Bilag 3 Redegørelse

Bilag 4 Oversigtskort

Bilag 5 lille afstrømning

Bilag 6 stor afstrømning

Bilag 7 Brødemosegrøften længdeprofil

Bilag 8 Brødemosegrøften tværprofil

Bilag 9 Reguleringsprojekt