Landzonetilladelse på Torupvejen 2

21. februar 2018

Landzonetilladelse til udvidet åbningstid på besøgsgården på Torupvejen 2. Der er den 20. februar 2018 givet landzonetilladelse til at udvide åbningstiden på besøgsgården på Torupvejen 2 fra kun at omfatte sommerferien til at omfatte perioden medio april til og med efterårsferien. Øvrige vilkår vil være uændret fra 2017. Der kan klages over afgørelsen fire uger regnet fra den 21. februar. Se nærmere i tilladelsen under klage.

Landzonetilladelse til udvidet åbningstid af besøgsgård på Torupvejen 2