Ny høring af vedtægt for Landvindingslauget Karsemose

9. februar 2018

Sagen er sat i bero, til der ligger en afgørelse fra Overtaksationskommissionen. 

Gribskov og Halsnæs kommuner gennemfører en fornyet høring vedrørende fremme af forslaget til ny vedtægt for Landvindingslaget Karsemosen. Indsigelser og bemærkninger skal være modtaget af den respektive kommune senest mandag d. 12. marts 2018.


Høringsmateriale:

Høringsbrev

Forslag til vedtægt Februar 2018

Revideret partsfortegnelse Februar 2018

Kortbilag til vedtægtsforslag Februar 2018