Landzonetilladelse til smalsporsbane på Grønnesegaard

9. marts 2018

Halsnæs Kommune giver landzonetilladelse til en smalsporsbane på Grønnessegård til brug i forbindelse med de årlige veterantræf.

I tilladelsen har vi udover landzoneforholdet også forholdt os til skovbyggelinjen, som banen forløber indenfor.

Klagefrist er fire uger fra den 9. marts, hvor afgørelsen er offentligt bekendtgjort på kommunens hjemmeside.
På grund af påskens helligdage er sidste rettidige klagedag den 11. april 2018.