Landzonetilladelse på Rolighedsvej 5

9. april 2018

Halsnæs Kommune har den 9. april 2018 meddelt landzonetilladelse til at ændre en feriekoloni til sommerhus på adressen Rolighedsvej 5, matr.nr. 2h Karsemose By. Der kan klages over afgørelsen i fire uger fra dags dato.

Landzonetilladelse til ændring af feriekoloni på Rolighedsvej 5.