Afgørelse Sverkilstrup Byvej 8, 3390 Hundested

3. maj 2018
Afgørelse om opførelse af maskin- og lagerhal på Sverkilstrup Byvej 8, 3390 Hundested efter anmeldelse jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 10

Halsnæs Kommune har den 3. maj 2018 truffet afgørelse om, at opførelse af et maskinhus kan udføres som anmeldt uden, at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrbruglovens § § 16a eller b.

Afgørelsen kan ses på hjemmesiden Digital Miljø Administration

Klagefristen udløber  den 31. maj 2018.