Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 06.26 for Kregme Syd

7. maj 2018

Byrådet i Halsnæs Kommune har 26. april vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 06.26 for Kregme Syd. Forslaget ændrer bestemmelserne vedrører taghældninger, tagbelægninger for carporte og udestuer samt hegning. Forslaget er i høring til den 8. juni 2018. Bemærkninger til forslaget kan sendes til mail@halsnaes.dk.

Følgebrev til tillæg 1 til Lokalplan 06.26 for Kregme Syd

Tillæg 1 til Lokalplan 06.26 for Kregme Syd