Landzonetilladelsepå Amtsvejen 315

8. juni 2018

Halsnæs Kommune har givet landzonetilladelse til opstilling af en 36 meter høj mobilmast på ejendommen matr.nr. 2 a, Sverkilstrup By, Torup, beliggende Amtsvejen 315 i Hundested.

Der er mulighed for af klage over afgørelsen inden den 9. juli 2018. Se klagevejledning i afgørelsen.

Link til afgørelse og klagevejledning.