VVM-afgørelse for kystbeskyttelsesprojekt på Kystvej 10

18. juni 2018

VVM-afgørelse - ikke VVM-pligt for kystbeskyttelsesprojekt på Kystvej 10, matr. nr. 12n, Melby By

Halsnæs Kommune har på grundlag af VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven.

VVM-afgørelse på Kystvej 10