Landzonetilladelse til boliger på Birkemosegard, Sonnerupvej 25

17. juli 2018

Halsnæs Kommune har givet landzonetilladelse til indretning af fire boliger, heraf en permanent og tre tilknyttet en eksisterende kursusvirksomhed på ejendommen Birkemosegård, Sonnerupvej 25, matr.nr. 10d Auderød By.

Der er mulighed for at klage over afgørelsen inden den 14. august 2018. Se klagevejledning i afgørelsen.

Landzonetilladelse til lejligheder på Birkemosegård.