Fornyet udledningstilladelse

13. august 2018

Fornyet udledningstilladelse for Regn Betingede Udløb (RBU) U317 fra Pumpestation Fjordgade til Roskilde Fjord.

Halsnæs Kommune har den 29. juni 2018 modtaget ansøgning om fornyet udledningstilladelse til Pumpestation Fjordgade (RBU U317) til Roskilde Fjord, som er beskrevet i Halsnæs Kommunes Spildevandsplan 2010-2021.

Halsnæs Kommune meddeler hermed fornyet tilladelse til udledning af overløbsvand fra Pumpestation Fjordgade til Roskilde Fjord. Tilladelsen meddeles i henhold til Miljøbeskyttelsesloven  § 28 stk. 1.

Udledningstilladelse med klagevejledning