Landzonetilladelse til mølleri

29. august 2018
Halsnæs Kommune har givet landzonetilladelse til indretning af et mølleri til korn i en eksisterende ladebygning på ejendommen Grønnessegård, matr.nr. 1a Grønnessegård Hovedgård, Amtsvejen 280.

Der er mulighed for at klage over afgørelsen. Sidste frist for at sende en klage er den 26. september 2018. Se klagevejledning i afgørelsen.
 

Landzonetilladelse til Mølleri på Grønnessegård