Markvanding på ejendommen Sverkilstrup Byvej 8

1. august 2018

Lovliggørelse af indvindingstilladelse til markvanding på ejendommen Sverkilstrup Byvej 8, frem til udgangen af september 2018.

Lovliggørelse af markvanding