Nedsivning af husspildevand

10. august 2018

Halsnæs Kommune har den 9. juli 2018 modtaget en ansøgning om tilladelse til nedsivning af renset husspildevand fra et beplantet filteranlæg med aktiv beluftning i Økosamfundet Dyssekilde, som er en udvidelse af det eksisterende pileanlæg.

I denne forbindelse meddeles der hermed tilladelse til nedsivning af renset spildevand fra ansøgte beplantede filteranlæg.