Landzonetilladelse til madpakkehus på Nyvej 133

27. september 2018
Halsnæs Kommune har, i medfør af planlovens § 35, stk.1., besluttet at give tilladelse til et madpakkehus på 24 m2 på, matr. nr. 4c  Melby By, Melby.

Du kan klage over tilladelsen. Klagefristen er den 25. oktober 2018.

Du kan se afgørelsen med klagevejledning her: