Landzonetilladelse til udbygning af ridehus på Helsingevej 6

10. september 2018
Halsnæs Kommune har, i medfør af planlovens § 35, stk.1., besluttet at give tilladelse til en tilbygning på 99 m2 til en eksisterende ridehal på ejendommen Helsingevej 6 i Frederiksværk, matr. nr. 4a Vinderød By, Vinderød.

Du kan klage over tilladelsen. Klagefristen er den 8. oktober 2018.09.10

Du kan se afgørelsen med klagevejledning her: