Revurdering af miljøgodkendelse af skrothåndtering på Havnevej 31

2. oktober 2018

Halsnæs Kommune har den 2. oktober truffet afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse af Kvistgaard Jern & Metal A/S, Havnevej 31, 3300 Frederiksværk
Der er mulighed for at klage over afgørelsen. Sidste frist for at sende en klage er den 30. oktober 2018. Se klagevejledning i afgørelsen.

Revurdering af miljøgodkendelse,

Bilag 1: Indretningsplan,

Bilag 2: Transportveje og afstand til nærmeste nabo,

Bilag 3: Liste med vilkår i godkendelse fra 2004